Kanalizácia / Čistenie
Čistenie
Čistenie kanalizácie

Dôkladné a pravidelné čistenie kanalizácie je potrebné pre zabezpečenie plynulej prevádzky kanalizačnej siete, ale je tiež nevyhnutným krokom pred začatím prác na sanácii potrubia bezvýkopovými metódami.Kompaktné rozmery nášho čistiaceho vozidla nám umožňujú vo väčšine prípadov bezproblémový vstup a pohyb v halách, na sídliskách a v areáloch s hustou či členitou zástavbou.Vzhľadom na výšku čistiaceho vozidla je možné realizovať práce aj v podzemných garážach, kam sa veľké vozidlá s čistiacou technikou nedostanú.


       

Reklamní partneri: www.ablfitness.sk