Kanalizácia / Frézovanie
Frézovanie
Frézovanie kanalizácie

Pomocou frézovacieho robota  dokážeme z potrubia odstrániť prekážky a pevné nečistoty odolávajúce tlaku čistiaceho vozidla. Používa sa taktiež na úpravu presadených prípojok a odfrézovanie otvorov do prípojok po realizácii bezvýkopovej opravy potrubia vložkovaním. Znížená priechodnosť potrubia zapríčinená prerastenými koreňmi, prečnievajúcimi prípojkami a rôznymi pevnými usadeninami je príčinou častého upchávania kanalizácie a následne nutnosti častého čistenia problémových úsekov. Použitie frézovacieho robota je v mnohých prípadoch najefektívnejším riešením pri odstraňovaní podobných problémov.
Reklamní partneri: www.ablfitness.sk