O firme
Spoločnosť Uniatest, s.r.o. je firemným členom Slovenskej spoločnosti pre nedeštruktívne testovanie

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE

Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

 

Naša činnosť je zameraná predovšetkým na:

Nedeštruktívne skúšanie tesnosti - NDT LT - v zmysle požiadavok Vodného zákona
  • Skúšky tesnosti a vodotesnosti nádrží na nebezpečné a ropné látky - záchytné a havarijné vane, zásobníky, skladovacie nádrže v poľnohospodárstve, žumpy, odlučovače ropných látok, ČOV a pod.
  • Skúšky tesnosti potrubných rozvodov a produktovodov
  • Skúšky vodotesnosti kanalizácie a kanalizačných šachiet v súlade s STN EN 1610
  • Tlakové skúšky tesnosti vodovodných a tlakových kanalizačných potrubí podľa STN EN 805


Lokalizáciu porúch podzemných potrubných rozvodov - vodovod, TÚV, ÚK
 

Komplexný servis v oblasti kanalizácie
  • Čistenie kanalizácie a nádrží vysokotlakým čiastiacim vozidlom
  • Frézovanie presadených prípojok, koreňov a iných pevných prekážok v potrubí
  • TV - monitoring kanalizácie priemyselnou kamerou
  • Skúšky vodotesnosti kanalizácie do DN 1600 a kanalizačných šachiet vzduchom (metóda "L") a vodou (metóda "W") v súlade s STN EN 1610
  • Oprava kanalizácie bezvýkopovými technológiami

Termovízne merania v energetike, teplárenstve a stavebníctve


Služby v oblasti stavebného skúšobníctva
  • Stavebné skúšobné laboratórium
 
Stavebno - obchodnú činnosť 
 
 
Vo všetkých oblastiach našej činnosti ponúkame možnosť odborných konzultácií a poradenstva.
Reklamní partneri: www.ablfitness.sk