O firme
Spoločnosť Uniatest, s.r.o. je firemným členom Slovenskej spoločnosti pre nedeštruktívne testovanie 

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE

Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

 

Naša činnosť je zameraná predovšetkým na:

Nedeštruktívne skúšanie tesnosti - NDT LT - v zmysle požiadavok Vodného zákona
 • Skúšky tesnosti a vodotesnosti nádrží na nebezpečné a ropné látky - záchytné a havarijné vane, zásobníky, skladovacie nádrže v poľnohospodárstve, žumpy, odlučovače ropných látok, ČOV a pod.
 • Skúšky tesnosti potrubných rozvodov a produktovodov
 • Skúšky vodotesnosti kanalizácie a kanalizačných šachiet v súlade s STN EN 1610
 • Tlakové skúšky tesnosti vodovodných a tlakových kanalizačných potrubí podľa STN EN 805
Poskytovanie služieb v oblasti stavebného skúšobníctva
 • Stavebné skúšobné laboratórium 
 
 Okrem činnosti stavebného skúšobného laboratória zabezpečujeme:

Lokalizáciu porúch vodovodu a ostatných podzemných potrubných rozvodov

 
Komplexný servis v oblasti kanalizácie
 • Čistenie kanalizácie a nádrží vysokotlakými čiastiacimi vozidlami
 • Práce sacím bagrom
 • Frézovanie presadených prípojok, koreňov a iných pevných prekážok v potrubí
 • TV - monitoring kanalizácie priemyselnou kamerou
 • Skúšky vodotesnosti kanalizácie do DN 1600 a kanalizačných šachiet vzduchom (metóda "L") a vodou (metóda "W") v súlade s STN EN 1610
 • Oprava kanalizácie bezvýkopovými technológiami
Termovízne merania v energetike, teplárenstve a stavebníctve
 
Stavebno - obchodnú činnosť 
 
 
Vo všetkých oblastiach našej činnosti ponúkame možnosť odborných konzultácií a poradenstva.
Reklamní partneri: www.ablfitness.sk