Cégünkről
Uniatest Kft. társaság a Szlovák Roncolásmentes Vizsgálati Társaság cégtagja ( www.ssndt.sk )

SZLOVÁK RONCOLÁSMENTES VIZSGÁLATI TÁRSASÁG
Nemzetközi Roncolásmentes Vizsgálati Bizottság tagja ICNDT
Európai Roncolásmentes Vizsgálati Szövetség tagja EFNDTTevékenységünk főleg a következő területekre irányul:

NDT LT -tömítettségi roncolásmentes vizsgálat – Vizekről szóló törvény feltételei alapján

Tartályok tömítettségének és vízállóságának vizsgálata veszélyes és kőolajas anyagokkal szemben – fogó és vészhelyzeti kádak, tárolók, mezőgazdaságban használt tárolási tartályok, pöcegödör, kőolaj szeparátorok, szennyvíztisztító-állomások és stb.
  • Csővezetékek és csővezeték rendszerek tömítettségének vizsgálata
  • Szennyvízelvezető-rendszer és szennyvízelvezető-csatornák vízállóságának vizsgálata STN EN 1610 szabvánnyalösszhangban
  • Víz és nyomástartó szennyvízelvezető-csővezetékek nyomóvizsgálata STN EN 805 szabvánnyalösszhangban
Építészeti vizsgálat területén biztosított szolgáltatások
  • Építészeti próba laboratórium 
Építészeti próba laboratórium tevékenységen kívül biztosítjuk a:

Vízvezeték és a többi földalatti csővezeték hibájának lokalizációját  

Szennyvízelvezetés területén végzett komplex szervizt
  • Szennyvízelvezető-rendszer és szennyvízelvezető-csatornák tisztítása magasnyomású tisztító gépekkel
  • Szívó baggerral végzett munkák
  • Csatlakozók, gyökerek és egyéb a csővezetékben levő szilárd akadályok marása
  • Szennyvízelvezető-rendszer TV – ipari kamerás monitoring
  • Szennyvízelvezető-csővezetékek DN 1600 méretig tömítettségének vizsgálata és szennyvízelvezető-csatornák tömítettségének légi ("L" módszer) és vízi ("W" módszer) vizsgálata STN EN 1610 szabvánnyalösszhangban
  • Szennyvízelvezető-rendszer javítása árokásás nélkül
Termovíziós mérések energetikában, hőszolgáltatásban és építészetben

Építészeti és kereskedelmi tevékenység

A tevékenységünk minden területén szakmai konzultációs és információs szolgálatokat biztosítunk.
Reklamní partneri: www.ablfitness.sk