Tömítettségi vizsgálatok – NDT LT

A 2004. június 24.-i Vizekről szóló 364/2004 számú Szlovák Köztársaság Kormányzati Közlönyben hirdetett törvény meghatározza a veszélyes és kőolajas anyagok összes objektumainak a technikai állapotuk ellenőrzését, a csővezetékek és a szállítmányozási eszközeik tömítettségének vizsgálatát.

Vizekről szóló törvény 39.§-a 2 bekezdésének d) pontjában foglaltak szerint a tömítettségi vizsgálatot csak szakmailag képzett személy végezheti, amely rendelkezik a STN EN 473 szabvány szerinti nem destruktív vizsgálati tanúsítvánnyal.

Vízállósági vizsgálatok intervallumát a 2005. március 13.-ki Szlovák Környezetvédelmi Minisztérium 100 sz. rendelet 3.§ -a határozza meg, és kötelezővé teszi a vízállósági vizsgálatok végzését a veszélyes anyagokat és hulladékokat tároló berendezések üzemeltetőinek számára:

- az üzembe helyezésük előtt - az első sikeres vizsgálat elvégzésétől számítva minden öt év után,
- minden tíz év után a törvény 1. sz. melléklet, II. jegyzék, 8 pontban feltüntetett veszélyes anyagok esetén, kivéve a vizuálisan ellenőrizhető anyagokat és a kéttős palástú vizuálisan nem ellenőrizhető anyagokat palástköztit érség tartós indikációjával,
- rekonstrukciójuk vagy javításuk után,
- üzembe helyezéskor egy évnél hosszabb ideig tartó leállításuk után.

Vizekről szóló törvény 100 sz. rendelete
http://www.kzdi.sk/kzdi/pedagog/priemysel/100.pdf
Vizekről szóló törvény
http://www.svp.sk/svp/media%5Cpdf%5Cz%C3%A1kon%20o%20vod%C3%A1ch.pdf

Tartályok, tárolók és csővezeték-hálózatok revíziója, tömítettségének vizsgálata 
  1. tartályok tömítettségének integrális vizsgálata kísérleti gáz ( 50 kPa-ig ) túlnyomásos eljárással
  2. tömítettségi lokalizációs nyomásalatti vákuumkamrácskás vizsgálat
  3. falvastagság mérése ultrahangos vastagságmérővel ( UTT )
  4. csővezeték-rendszerek és csővezetékek nyomvonalának tömítettségi túlnyomásos vizsgálata
  5. fogó és vészhelyzeti kádak, beton tartályok, pöcegödrök, szeparátorok és stb. vízállóságának vizsgálata
  6. szennyvízelvezető rendszer és szennyvízelvezető akna vízállóságának vizsgálata levegő és víz segítségével
Tartályok és csővezeték-hálózatok tömítettségének és vízállóságának vizsgálata a Vizekről szóló 364/2004 sz. Z.z. törvény és a Szlovák Környezetvédelmi Minisztérium rendelete STN 75 3415, STN EN 75 0905, STN 65 0201, STN EN 1610 és egyéb érvénybe levő technikai szabványaival összhangban.
Reklamní partneri: www.ablfitness.sk