Vízállóság vizsgálata
Szennyvízelvezető-rendszer és szennyvízelvezető-csatornák vízállóságának vizsgálata

Tömítettségi vizsgálatokat szakképzett személyek végzik, akik BS EN 473, LT / AB – 2. fokú végzetséggel rendelkeznek. Gazdag tapasztalataink, amelyekkel rendelkezünk ezen a téren, garantálják a vizsgálatok professzionális megközelítését. Szennyvízelvezető rendszer és szennyvízelvezető aknák vízállóságának vizsgálata STN EN 1610 - Szennyvízelvezető csövek és csatornák építéséről és vizsgálatáról szóló szabvánnyal összhangban történik, víz (W módszer) vagy levegő (L módszer) segítségével. Elsők közé tartozunk Szlovákián belül, akik egy speciális tömítő táska segítségével elkezdték használni a szennyvízelvezető aknáknak a tömítettségi vizsgálatait "L​​" (levegő) eljárással, ami hozzájárult a hatékonyabb vizsgálatok végrehajtásához és jelentős idő és a vizsgálatok pénzügyi költségeinek megtakarításához.

Problémás szakaszok esetén, amikor a tömítettségi vizsgálat a szennyvízelvezető cső tömítetlenségére mutat, veszteségfeltáró vizsgálat kamera rendszerrel vagy H2LUX berendezéssel történik. Ez egy olyan eszköz, amely képes egy speciális, egészségre nem káros hatású formáló gáz (5% hidrogént és 95% nitrogént tartalmazó), segítségével feltárni a szivárgás pontos helyét, minimalizálva az útvonal felesleges ásásának a költségét.

Végezzük a szennyvízelvezető-csővezetékek tömítettségének a vizsgálatát DN 1600 méretig a kör alakú profiloknál és DN 1200 méretig a tojás alakúaknál.
Reklamní partneri: www.ablfitness.sk