Termovízió
Termovíziós diagnosztika az elektromos energia és a hőenergia termelési, átviteli és elosztó berendezések hibás részeinek az ideális identifikálási eszköze, ugyanúgy használják az építészetben, és az ipar ágazatokban is.

Elektromos berendezések

Termovíziós mérés célja az egyes áram összeköttetések és az elektromos berendezések túlmelegedésének és elhasználódásának az identifikálása. Vizuálisan gyakran nem észrevehető rendellenességek korai felderítése lehetővé teszi a hibahelyek okozta veszélyek megelőzését. Az elektromos berendezések revízióját és megelőző ellenőrzését biztosító hatásos eszköz.

Az infravörös technika használatának példái energetika terültén:

Kapcsolóállomások 22kV, 110kV, 400kV Elosztók NN Kompenzációk Generátorok Transzformátorok Kábel vezetékek Vonali vezetékek NN,VN, VVN

Építészet
  

Termovízió lehetővé teszi az építményfalak és az épületelemek hőszigeteltségének és az átereszthetetlenségének az alapos vizsgálatát. Termografikus mérés és diagnosztika az épület burkolat konkrét hibái és kritikus helyei okozta hőveszteség, a tervezési és a technológiai hibák, felhasznált rossz minőségű építőanyag, az építési munkák nem megfelelő kivitelezés vagy a fűtési rendszer hibák feltárása. Termografikus felvételek segítségével elvégzett hatékony építési munkák csökkentik a hőveszteséget.

Ipar


Termovízió a gépek megelőző karbantartásának és a gyártási technológiák ellenőrzésének ideális eszköze. A gépek, csapágyak, motorokon levő szén, a kapcsolótáblák és a gépek különböző mechanikailag terhelt részekről készített termografikus felvételek feltárják az elhasználódásuk fokát, és ezzel megelőzik a bekövetkezhető hibákat. Termovíziós felmérés a vizsgálandó berendezés teljes terhelése alatt történik.

Termografikus mérés lépései:

1. a mérési terület felületi hőmérséklet és erőtér eloszlásának meghatározása infravörös berendezés segítségével

2. felületi hőmérséklet eloszlásának diagnosztikája. Hőmérséklet egyenlőtlen eloszlása esetén a hiba bekövetkezés okának meghatározása (elhasználódott csapágy, szén, berendezés terhelt részei, ...)

3. a vizsgálatról készített jegyzőkönyv, amely tartalmazza a termogramokat és a reális felvételeket, termogramok kiértékelését és a kapott eredmény alapján a megfelelő korrigáló lépéseket.

Hőszolgáltatás

Hővezetékek alkotják az energetikai gazdálkodás komplex rendszerének fontos részét. Szigetelő rétegen bekövetkezett károk okozzák a magas hőveszteséget, a hálózatok korai öregedését és az intenzív rozsdásodásukat. A hővezetékek és a hőberenezések állapotának analízise részletes képet ad az állapotukról.

Termovízió lehetővé teszi az összes felsorolt hővezető rész ellenőrzését:
 

Kazánok falazata
Csővezeték útvonala
Hőcserélők
Kazánok
Turbinok  

Reklamní partneri: www.ablfitness.sk