Predaj tesniacich vakov
Vaky slúžia pre rýchle a spoľahlivé utesnenie alebo uzavretie kanálov a vpustí. Používajú sa pri opravách a údržbe kanalizačných stôk, pri rôznych ekologických haváriách, kedy je nutné zabrániť úniku nebezpečných látok do kanalizačného systému. Sú preto dôležitým pomocníkom pre vodohospodárske organizácie, stavebné a priemyselné podniky, ako i pre záchranárske a hasičské zbory.  Môžu byť použité vo všetkých druhoch potrubných vedení. Sortiment produktov sa skladá z vakov SAVA určených na utesnenie potrubia s vopred definovaným priemerom, ako aj z univerzálnych vakov určených pre utesnenie potrubí s definovaným rozsahom priemerov potrubí.

Tesniace vaky SAVA sa využívajú taktiež na vykonávanie skúšok vodotesnosti kanalizácie a kanalizačných šachiet v súlade s STN EN 1610. Vaky je možné použiť na skúšanie potrubia vodou i vzduchom.
Reklamní partneri: www.ablfitness.sk