Kontakt
V prípade otázok nás kontaktujte na tel. čísle0903 552 033.

Sídlo firmy:

UNIATEST s.r.o.,
Blažkov 1429
SK 023 02  Krásno nad Kysucou

IČO: 43933424
IČ DPH: SK2022521919

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK09 0200 0000 0024 1222 2557

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro., vložka č. 20054/L


Strediská:
 
Krásno nad Kysucou, Žilina
Email: info@uniatest.com  - konateľ spoločnosti 
 
Bratislava
                            
 
Reklamní partneri: www.ablfitness.sk