Kanalizácia / Čistenie
Čistenie
Čistenie kanalizácieDôkladné vyčistenie kanalizácie je nevyhnutným krokom pred začatím prác na sanácii potrubia bezvýkopovými metódami. V spolupráci s našim obchodným partnerom, ktorý v súčasnej dobe patrí k najvýznamnejším firmám pôsobiacich v oblasti odpadového hospodárstva v Slovenskej republike a v Čechách, zabezpečujeme:

 

  • čistenie kanalizácie
  • čistenie veľkoprofilovej kanalizácie
  • práce sacími bagrami v ADR prevedení
  • odlučovanie ropných látok pomocou špičkovej technológie vozidlom Olmeister
Reklamní partneri: www.ablfitness.sk