Kanalizácia / Frézovanie
Frézovanie
Frézovanie kanalizácie

Pomocou frézovacieho robota dokážeme z potrubia odstrániť prekážky a pevné usadeniny, ktoré odolávajú tlaku čistiaceho vozidla. Používa sa tiež na úpravu presadených spojov a vyfrézovanie otvorov do prípojok po vykonaní bezvýkopovej opravy potrubia vložkovaním.

Znížená priechodnosť kanalizácie spôsobená prerastenými koreňmi, vyčnievajúcimi spojmi a rôznymi pevnými usadeninami býva príčinou častého upchávania kanalizácie a potreby častého čistenia problematických úsekov. Použitie frézovacieho robota je v mnohých prípadoch najefektívnejším riešením pri odstraňovaní podobných problémov.


 

Reklamní partneri: www.ablfitness.sk