Kanalizácia / TV monitoring
TV monitoring

TV monitoring kanalizácie

Prevádzame monitorovanie všetkých druhov podzemných potrubných systémov do priemeru DN 1000 TV kamerou s vyhotovením videozáznamu, technickej správy a návrhu na optimálne riešenie sanácie potrubia. Naša spoločnosť používa inšpekčný kamerový systém umožňujúci merať sklon kanalizačného potrubia.

 
 
TV monitoring kanalizácie nachádza v súčasnej dobe široké uplatnenie v mnohých situáciách. Je to optimálny prostriedok pre zistenie skutočného technického stavu potrubia, diagnostikovanie porúch spôsobujúcich časté upchávanie kanalizácie a umožňuje presné zmapovanie zaústenia prípojok. Nezastupiteľné miesto má v dnešnej dobe pri kolaudácii a odovzdávaní nových stavieb.

    
Reklamní partneri: www.ablfitness.sk