Kanalizácia / Bezvýkopové opravy
Bezvýkopové opravy

Lokálne bezvýkopové opravy kanalizácie

Ide často o ekonomickejšiu alternatívu v porovnaní s klasickou opravou pomocou výkopu, pri ktorom dochádza vždy k narušeniu terénu nad a v okolí potrubia. Pri tomto spôsobe opravy odpadá nutnosť zamerania polohy ostatných inžinierskych sietí a terén v okolí opravy ostáva v pôvodnom stave. Lokálne je možné odstrániť väčšinu bežných závad, ako sú netesné spoje, praskliny na potrubí a pod.. Naša spoločnosť realizovala množstvo lokálnych opráv na už prevádzkovaných kanalizačných rozvodoch, ako aj na novovybudovanom potrubí, kedy boli objavené netesnosti pomocou kamerových skúšok, resp. pri skúškach vodotesnosti pred odovzdávaním stavby. 

 


Bezvýkopové opravy kanalizácie vložkovaním

Bezvýkopové technológie sú v súčasnej dobe dynamicky sa rozvíjajúci odbor v oblasti rekonštrukcie inžinierskych sietí.  Uplatnenie nachádza hlavne v prípadoch, kedy sa požaduje minimálne porušenie terénu nad potrubím, resp. v prípadoch,  kedy nieje možné z technických príčin pristúpiť k rozkopovým prácam. Sú to napr. križovatky, trasy vedúce pod budovami,   železnicou, v miestach s veľmi vysokou koncentráciou iných inžinierskych sietí a pod..


Reklamní partneri: www.ablfitness.sk